26.6 C
Sarajevo
Ponedjeljak, 24 Juna, 2024

U Sarajevu održan naučni skup o stećcima

NovostiU Sarajevu održan naučni skup o stećcima

Naučni skup” Stećci-nova saznanja i perspektive” održan je danas u Sarajevu u organizaciji Fondacije “Stećak u Bosni i Hercegovini”. Predsjednik Fondacije Senad Šabović je kazao da se ovakvim skupovima želi ukazati na važnost zaštite stećaka i koliko je važno da se nastavi rad najpoznatijeg bh. istraživača iz ove oblasti Šefika Bešlagića.

Na početku skupa dodijeljena je nagrada “Šefik Bešlagić” koja je ove godine pripala Zavodu za zaštitu spomenika FBiH, a preuzeo ju je direktor Zavoda Ante  Vujnović.
Specijalna zahvalnica je uručena Udruženju studenata historije ISHA.

Jasmin Bureković


Jasmin Branković, pomoćnik ministra za nauku i tehnologiju Federalnog ministarstvo obrazovanja i nauke kazao je da se i institucije, nevladin sektor i pojedinci moraju udružiti u očuvanje stećaka.

Na skupu je je Zijad Halilović, stručni saradnik za historiju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine održao predavanje pod nazivom

“Nekropole sa stećcima i nišanima na lokalitetima Bor, Borjanice-Marevskakosa i Crljanke opština Foča”.

Doc. dr Edin Bujak sa Odsjek za arheologiju Filozofskog fakultet Univerziteta u Sarajevu,  održao je predavanje “Kneževski slemenjaci u srednjoj Bosni”

Vanredna profesorica Sveučilišta u Mostaru Tatjana Mićević-Đurić govorila je o poveznici između gotike i stećaka, a  dr. sc. Edita Vučić sa istog univerziteta održala je predavanje “Gdje su nestali stećci?”
O jezičkom značaju proučavanja stećaka govrila je Andrea Šešum, dok je umjetnik Adis Fejzić održao predavanje “Adiskontinuitet umjetnosti stećaka”.

Na skupu je ukazano na brojne slučajeve uništavanja stećaka. Dati su primjeri poput onih da radnici koji izvlače trupce iz šuma i čiste traktorske gume na stećcima, stanovnici izmještaju manje stećke i njima ukrašavaju dvorišta, do izgradnje kuća i vikendica pored samih nekropola. Ukazano je da nisu svi stećci proglašeni nacionalnim spomenicima i da nisu svi pod jednakom zaštitom.

Zaključak sa skupa je da dok se ne promijeni zakonska regulativa i ne osigura pravilno provođenje zakona stećci neće biti zaštićeni.