1.6 C
Sarajevo
Ponedjeljak, 22 Aprila, 2024

Goran Dujić: Općinski sud u Travniku ostvario zavidne rezultate i nastavlja sa novim projektima

InterviewGoran Dujić: Općinski sud u Travniku ostvario zavidne rezultate i nastavlja sa novim projektima

Općinski sud u Travniku je u toku protekle 2022. godine ostvario zavidne rezultate, što je kontinuitet u radu ove pravosudne institucije. Izuzetnu rezultati ostvareni su na planu realizacije brojnih projekata koji građanima i privrednicima olakšavaju pristup ovoj instituciji, ali pruža mogućnost obrazovanja mladih pravnika koji su angažirani u Sudu kao pripravnici ili volonteri.

-Kada je u pitanju kolektivna norma, ostvarili smo 116 posto, a imali smo i odličan rezultat na planu rješavanja spisa koje smo programirali zajedno sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem (VSTV) BiH, pa možda i najbolji rezultat od kada planove pripremamo, imali smo 96 posto. Što se tiče kvaliteta rada Suda, Kantonalni sud u Novom Travniku nam je potvrdio negdje oko 84 posto odluka na koje su izjavljene žalbe tokom 2022. godine. – ističe Goran Dujić, predsjednik Općinskog suda u Travniku.

Općinski sud u Travniku zajednosa VSTV-om i Federalnom geodetskom upravom, te Federalnim ministarstvom pravde i Vladom SBK/KSB nastoji biti lider po pitanju projekata u BiH. Neki projekti su i unaprijeđeni.

-Tako samo zajedno sa Kraljevinom Norveške i Kraljevinom Holandije radili na projektu efikasnosti pravosuđa i u tom projektu podignut nivo kvaliteta rada sudaca,a napravili smo i edukativne materijale prema Zakonu o parničnom postupku, snimili smo film o pripremnom ročištu,kako efikasnije poduzimati određene radnje,te smo taj materijal dostavili centrima za edukaciju sudaca Federacije BiH i RS, i visokoškolskim ustanovama. Upored sa tim smo pripremili i jedan projekat koji se odnosi na izvršni referat, prodaju nekretnina. Sve to snimljeno, pripremljeni filmovi i prevdeni na engleski jezik, te dostavljeni svim partnerima u projektu i koriste se za obuku naših pripravnika i sudaca. – kaže predsjednik Dujić.

Edukativni materijali i filmovi iz Općinskog suda u Centrima za edukaciju i visokoškolskim institucijama u BiH

Akademija za pripravnike

U Općinskom sudu u Travniku smatrali su kako se trebaju uključiti u projekat zajedno sa VSTV-om i Kraljevinom Švedskom, a koji se odnosi na edukaciju pripravnika i volontera, odnosno njihovu aktivnu ulogu u predmetima pred ovim Sudom.

-U tom projektu smo lideri na nivou BiH i zahvaljujući Vladi SBK, koja je prepoznala rad Općinskog suda u Travnik, ova institucija na neki način predstavlja „pravnu akademiju“, 13 pripravnika i 16 volontera u ovom momentu radi. Pored te podrške sudcima, ti mladi i obrazovani ljudi imaju priliku da kvalitetnije uče i rade, te lakše polože Pravosudni ispit. Ti projekti su u cjelosti realizirani i VSTV će u narednom periodu nastojati da to ne bude pilot projekat, već da to bude način rada kompletnog pravosuđa u BiH.  – pojašnjava predsjednik Goran Dujić.

U proteklom periodu implementirana je Strategija rodne ravnopravnosti,a nastavljen je i projekat harmonizacije zemljišnih knjiga. Značaj ovog projekat je veliki za građana kako bi bili usklađeni katastarski i zemljišno- knjižni podaci, tako i za privredna društva da bi lakše ostvarili prava pred ovim sudom.

-Možemo se pohvaliti da će općina Busovača vrlo brzo biti u cjelosti harmonizirana što se tiče katastarskih i gruntovnih podataka. U ovom momentu, zajedno sa Federalnom geodetskom upravom pripremamo za Novi Travnik dvije katastarske općine, to su Stojkovići i Bučići, a u općini Travnik pripremamo Turbe i Novu Bilu. – govori predsjednik Dujić.

Općinski sud u Travniku bio je lider i kada je u pitanju alternativno izvršenje krivičnih sankcija i prvi uveo tzv. „elektronske narukvice“ u pravosuđu BiH, zajedno sa Ministastvom pravde F BiH.

-I danas taj projekat traje, radi se o tome da je na taj način kvalitetnije ostvarena i specijalna i generalna prevencija, te ostvarene značajne uštede jer troškovi jednog dana elektronske narukvice su 30-tak KM, a jedan dan u zatvoru košta 100 KM. – navodi Dujić.

Bolji uslovi za maloljetnike

Bolji uslovi za maloljetnike

U saradnji sa VSTV-om osigurani su novi standardi kada je u pitanju maloljetnička delinkvencija, izgrađena je maloljetnička kancelarija u kojoj se maloljetnici nalaze odvojeno od odraslih osoba i u krivičnim predmetima i u građanskim predmetima. U skladu sa Strateškim planom sud je bliži građanima, kako kroz puno veći broj informacija o radu koje se objavljuju, tako kroz olakšan fizički pristup sudu za invalidne osobe. Napravljena je multifunkcionalna sudnica u kojoj sve osobe sa invaliditetom mogu obaviti sve pravne poslove, bilo da su okrivljeni, oštećeni, tužitelji ili tuženi.

Omogućen  je bolji pristup ZK uredu, prostoriji za ovjere, pisarnicama, sve do mokrog čvora.

Općinski sud u Travniku: Značajni projekti za građane i privredu

Online registracija privrednih društava

-Općinski sud u Travniku će ove godine obaviti jedan od najznačajnijih projekata na nivou pravosuđa u BiH. Zajedno sa Federalnim ministarstvom pravde i Svjetskom bankom (WB) smo pilot projekat online registracije privrednih društava. U fazi smo priprema, treninga i obuke. Taj bi projekat trebao da zaživi u stvanrom životu za otprilike mjesec, mjesec i po dana kada će privredna društva sa našeg Kantona moži da izvrše registraciju online, kao i da izvode iz sudskog Registra dobijaju online putem. Bit će o jedan ogroman korak i veliko olakšanje privrednim društvima. – naglašava predsjednik Općinskog suda u Travniku, Goran Dujić.