20.5 C
Sarajevo
Ponedjeljak, 20 Maja, 2024

Klinika za kardiovaskularne bolesti KCUS: Spadamo u grupu najboljih kardiohirurških centara u Evropi

Pozitivna BiHKlinika za kardiovaskularne bolesti KCUS: Spadamo u grupu najboljih kardiohirurških centara u Evropi

Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a u posljednjih nekoliko godina napravila je značajan iskorak u liječenju najtežih kardiovaskularnih oboljenja. Pored konvencionalne kardiohirurgije na ovoj Klinici primjenjuju se  i ostali programi, uključujući operacije na srcu od najmlađe do najstarije dobi, program ugradnje vještačkog srca, minimalno invazivna i endoskopska kardiohirurgija kao i hibridne operacije.

Prema riječima šefa Klinike prof.dr Amela Hadžimehmedagića sve aktivnosti provode se na četiri savremena odjeljenja, organizirana tako da u svakom momentu mogu obraditi, pripremiti i tretirati pacijente sa krajnjim stadijem srčane bolesti, kao i pacijente koji zahtijevaju elektrofiziološku podršku.  

  • Svakodnevno radimo različte zahvate  na srcu i krvnim sudovima što se odnosi na kompletan napredni konvencionalni, minimalno-invazivni i endoskopski kardiohirurški, vaskularni i endovaskularni program (EVAR, TEVAR)  te hibridne kombinacije ovih operacija.  Klinika slijedi standarde modernog dinamičkog napretka i prošla je kroz složene procese eksterne i interne validacije i akreditacije. Potpuno smo spremni za transplantacioni program. Najzanačajniji iskorak  napravili smo 2019.godine implantacijom mehaničke potpore srca – Ventricular Assist Device, i to mehaničkom potporom za lijevo srce (LVAD), desno srce (RVAD) i BiVAD, kod pacijenata sa teškim srčanim popuštanjem. – ističe prof. dr. Hadžimehmedagić.

Šefica odjela kardiovaskularne hirurgije prof.dr Ilirijana Haxibeqiri Karabdić navodi da je hibridni pristup pacijentima koji zahtjevaju revaskularizaciju miokarda trend u Evropi i svijetu, te da se ovaj pristup svakodnevno primjenjuje i na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a.

  • Ponosni smo da se naša klinika nalazi u ravni sa vodećim evropskim centrima što se tiče minimalno invazivnih i endoskopskih kardiohirurških operacija. Veliki broj naših  pacijenata  tretirani su  minimalno invazivnim pristupom, što podrazumijeva da kod pacijenata nismo pristupili otvaranju grudne kosti, nego kroz  portove tj. male otvore (2-3cm)  između rebara izvodimo operacije. Minimalno invazivni pristup i endoskopska hirurgija predstavljaju korak dalje, a  prednost liječenja  je minimalna trauma čime se postiže brži postoperativni oporavak i značajan estetski efekat.  – navodi prof.dr Haxibeqiri – Karabdić.

Prednosti minimalno invazivnog ili endoskopskog pristupa su u tome što pacijenti trpe manje bolova nakon operacije, zahtijevaju manje transfuzije, ranije se otpuštaju iz bolnice i brzo se vraćaju svakodnevnim aktivnostima.

Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju zbrinjava i veliki broj pacijenta kod kojih su iscrpljenje sve mogućnosti optimalne farmakološke terapije započete u njihovim primarnim i sekundardnim centrima zdravstvene zaštite.

  • To su pacijenti sa najtežim i najsloženijim problemima srčane slabosti kod kojih su prisutne promjene i na drugim organima nastale kao posljedica osnovnog problema sa srcem. Naš multidisciplinarni tim sastavljen je od internista, kardiologa, kardiohirurga, anesteziologa, medicinskih sestara i fizioterapeuta. Cilj nam je pomoći pacijentima kako bi se ublažili simptomi, usporilo napredovanje bolesti, produžilo preživljavanje i poboljšali kvalitet života pacijenata sa srčanom slabosti. Naša klinika ima mogućnost pružanja kompletne savremene terapije koja se primjenjuje u svim velikim centrima. Također, uporedo sa navedenim metodama liječenja srčane slabosti, timski radimo na razvoju transplantacije srca u KCUS. – izjavio je doc.dr Elnur Tahirović, šef Odjeljenje za tretman uznapredovalog srčanog popuštanja i transplantaciju srcasa dijagnostikom i poliklinikom.

Direktor Hirurških disciplina KCUS, prof. dr. Nermir Granov naglašava da uz sve aktivnosti koje se provode na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju poseban značaj imaju one koje se odnose na stručno usavršavanje i edukaciju.

  • Kontinuirano educiramo studente medicine i drugih fakulteta, stručno osposobljavamo doktore tokom procesa specijalizacije i subspecijalizacije, kao i studente trećeg ciklusa studija pri izradi doktorskih disertacija. Također, u saradnji sa NIRR-om i ostalim organizacionim jedinicama KCUS-a izvodimo kontinuiranu edukaciju kolega ljekara specijalista koji dolaze iz drugih ustanova, bolnica i centara naše zemlje i iz inostranstva.  Spadamo u grupu rijetkih centara u svijetu koji izvode klinička ispitivanja uređaja koji se ugrađuju u srce od najrenomiranijih svjetskih proizvođača. Posebno me raduje činjenica da kolege s Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju godišnje objave na desetine stručnih i originalnih članaka. Samo u ovoj godini do sada su objavili nekoliko radova u medicinskim časopisima koji spadaju u elitnu Q1 kategoriju medicinskih časopisa svijeta, poput Žurnala američke medicinske akademije (JAMA Cardiology) sa impact faktorom preko 30. Uz stručnost naših ljekara i osoblja presudnu ulogu u razvoju i unaprijeđenju kvalitete usluga ima i nabavka najsavremenije medcinske opreme koju smo dobili tokom proteklih sedam godina.Nabavkom nove opreme, poboljšanjem uslova rada uposlenika i međuljudskih odnosa, unaprijeđenjem uslova liječenja i boravka bolesnika Klinika za kardiovaskularne bolesti pozicioniraa je u red najboljih u Evropi.  Uslovi liječenja na našoj klinici se ni po čemu ne razlikuju od onih koji se pružaju u najboljim kardiohirurškim centrima bilo gdje izvan BiH. – istakao je prof. dr. Granov.

izvor: KCUS