16.6 C
Sarajevo
Ponedjeljak, 20 Maja, 2024

Evropska unija i Međunarodna organizacija rada nastavljaju pružati potrebnu podršku i pomoć industriji tekstila, odjeće, kože i obuće sa ciljem uspješne tranzicije

PrivredaEvropska unija i Međunarodna organizacija rada nastavljaju pružati potrebnu podršku i pomoć industriji tekstila, odjeće, kože i obuće sa ciljem uspješne tranzicije

Danas je završena dvodnevna konferencija “Ka održivoj industriji tekstila, odjeće, kože i obuće u BosnIi Hercegovini”, koja je okupila predstavnike industrije, vlasti i sindikata, kao i evropske stručnjake.

Konferencija je realizovana u okviru projekta EU4Business Recovery, kojeg finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke, a zajednički realizuju Međunarodna organizacija rada, GIZ i UNDP. Cilj projekta jeste pružanje finansijske i tehničke pomoći malim i srednjim preduzećima u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće, sa ciljem obezbjeđivanja kontinuiteta poslovanja i povećanja njihove otpornosti.

Konferencija je pružila dublje razumijevanje trenutnog stanja industrije, sa fokusom na ključne elemente privlačenja kvalifikovane radne snage ali i nužnosti socijalnog dijaloga svih sudionika kako bi se pronašla dugoročno korisna rješenja. Poseban naglasak stavljen je na nove incijative Evropske unije koje djeluju kao pokretači održivosti, a koje predstavljaju mogućnosti i izazove za Bosnu i Hercegovinu kao zemlju kandidata za EU.

– Tekstilna industrija je jedna od najstarijih industrija u BiH i neophodno je poduzeti određene mjere kako bi se napravila uspješna tranzicija i prilagodba sektora praksama i standardima Evropske unije. Potencijal ove industrije je značajan, više od 70% proizvodnje izvozi se na tržište zemalja Evropske unije, te se BiH kao zemlja kandidat za EU treba već sada početi pripremati za uspješnu i pravednu tranziciju, kako za kompanije tako i za uposlenike. Projekat EU4Business Recovery koji pruža podršku malim i srednjim preduzećima, kao i susreti poput današnjeg su svakako prilike da se svi sudionici upoznaju sa ključnim elementima održivosti tekstilne industrije. –  izjavila je Antonella Di Sandri, šef Sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse, infrastrukturu u Delegaciji EU u BiH.

Predstavnici industrije, evropske sindikalne federacije, istakli su svoje zadovoljstvo što je konferencija okupila brojne predstavnike svih sudionika industrije koji su imali priliku razgovarati o izazovima sa kojima se suočavaju, te potvrdili značaj socijalnog dijaloga za pronalaženje održivih rješenja.

-Industrija tekstila, odjeće, kože i obuće se još uvijek oporavlja od posljedica krize izazvane COVID-19 i smanjenja potražnje, što je vidljivo i u ostatku Europe. Bosna i Hercegovina ima dugu tradiciju u ovoj industriji i vjerujemo da upravo ovaj sektor može preokrenuti i biti lider u održivoj i visokokvalitetnoj proizvodnji. Snažni socijalni partneri i kvalitetan socijalni dijalog biti će ključni u osiguravanju uspjeha zelene i digitalne tranzicije sektora, a mi ćemo nastaviti podržavati naše podružnice u Bosni i Hercegovini kako bismo osigurali da tranzicije budu poštene i pravedne, uz poštivanje prava radnika. Prelazak na održiviji tekstilni ekosustav u Bosni i Hercegovini biti će prilika, ali i izazov, te pozivamo kreatore politika da podrže socijalne partnere u transformaciji sektora u održiviji sektor u čijem su fokusu kvalitetna radna mjesta. –  izjavila je Judith Kirton-Darling, vršilac dužnosti Generalnog sekretara industriAll evropskog sindikata.

Tokom konferencije održane su tri panel diskusije, od kojih su dvije pružile osvrt na značaj socijalnog dijaloga za osiguranje produktivnosti i dostojanstvenog rada, te na značaj saradnje obrazovnih institucija, vlasti i kompanija u osiguranju dovoljno kvalifikovane radne snage.

Daniela Zampini iz Međunarodne organizacije rada kazala je da velik odaziv predstavnika kompanija i sindikata iz ove industrije potvrđuje potrebu za dijalogom koji ima važnu ulogu u zaštiti i promociji radničkih prava i poboljšanju uslova rada.

– Događaji poput ovog su od izuzetnog značaja za sve sudionike industrije jer predstavljaju platformu za susret i dijalog, koji su nužni za postizanje održivih rješenja. Posebno je važno da učesnici ovakvih susreta razumiju kako se poslovni modeli trebaju i moraju unapređivati inovativnošću i kreativnošću, a ne niskim troškovima proizvodnje i jeftinoj radnoj snazi. –  poručila je Zampini.

Poseban interes učesnika konferencije privukao je treći panel u okviru kojeg su prikazane studije slučaja saradnje zaposlenika i menadžmenta sa ciljem unapređenja poslovanja kompanija.

Zaključak učesnika konferencije je da pozitivni primjeri iz prakse, kao i prezentirane inicijative i ideje predstavljaju temelj na kojem se treba graditi održiva budućnost industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Bosni i Hercegovini.