16.6 C
Sarajevo
Utorak, 21 Maja, 2024

Diaspora Invest: Potpisan memorandum o partnerstvu

DijasporaDiaspora Invest: Potpisan memorandum o partnerstvu

Danas je USAID potpisao memorandume o partnerstvu sa 20 jedinica lokalne samouprave, sa kojima će zajedno razvijati lokalne grant programe i podržati aktivnosti uključivanja dijaspore u ekonomski i društveni razvoj lokalnih zajednica.

Prilikom susreta u Sarajevu, ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Murphy se sastao sa načelnicima i gradonačelnicima partnerskih zajednica, gdje su razmijenili ideje i očekivanja ovog novog modaliteta saradnje kroz USAID projekat Diaspora Invest.

USAID projekat Diaspora Invest će osnažiti kapacitete jedinica lokalne samouprave za efikasno uključivanje dijaspore u lokalni razvoj. Zajedno sa partnerskim lokalnim zajednicama, USAID će podržati uspostavljanje lokalnih fondova za poticanje investicionih projekata dijaspore u partnerskim lokalnim zajednicama.

Radićemo na podršci jedinicama lokalne samouprave da potaknu direktna ulaganja dijaspore i druge oblike doprinosa dijaspore lokalnom društvenom i ekonomskom razvoju u svrhu omogućavanja novih investicija, otvaranja novih radnih mjesta i intervencija u smislu transfera znanja, prema međusobno usaglašenim osnovama, napominju iz Projekta.

U narednom periodu se očekuje uspostava lokalnih fondova za podršku investicijama dijaspore, koji će biti finansirani od strane USAID projekta Diaspora Invest i partnerskih lokalnih zajednica.

Današnji potpisnici, lokalni partneri projekta, su: Bosanska Krupa, Brčko Distrikt BiH, Cazin, Centar Sarajevo, Istočna Ilidža, Jablanica, Jajce, Kakanj, Konjic, Livno, Lopare, Maglaj, Modriča, Tešanj, Travnik, Tuzla, Vareš, Zavidovići, Zenica i Žepče.