19 C
Sarajevo
Četvrtak, 25 Jula, 2024

TRAVNIK: Grad unikatnih satova

Pored mnogih drugih znamenitosti Travnik je poznat...

Investicija vrijedna više od 1,8 miliona KM

NovostiInvesticija vrijedna više od 1,8 miliona KM

Federalni ministar prostornog uređenja Željko Nedić potpisao je ugovore sa izvođačima radova, čime se najavljuje početak građevinskih aktivnosti na dva objekta javne namjene. Ugovorom su obuhvaćeni objekti Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu i zgrada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru.

 

Izvođenje radova počinje u rujnu, a financira se iz Revolving fonda za energijsku učinkovitost, kojeg je Vlada Federacije BiH uspostavila u svibnju 2021. godine, kao samoodrživi financijski mehanizam, s ciljem  prikupljanja i upravljanja financijskim sredstvima za provođenje mjera energijske učinkovitosti u objektima javne namjene u Federaciji Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo prostornog uređenja je putem Revolving fonda osiguralo sredstva za obnovu objekata javne namjene, uključenih u Operativni plan za poboljšanje energijske učinkovitosti u institucijama Federacije BiH. Cilj ovog plana je, prvenstveno, smanjenje potrošnje energije za grijanje u zgradama javne namjene na području Federacije BiH, što će rezultirati proračunskim uštedama, smanjenjem uporabe fosilnih goriva, očuvanjem prirodnih resursa, i u konačnici, smanjenjem globalnog zatopljenja, preko smanjenja emisija štetnih stakleničkih plinova u atmosferu. U obnovu prva dva objekta biti će uloženo više od 1,8 milijuna konvertibilnih maraka (1.868.715,27 KM).

 

U periodu od 2016. do 2023. godine uspješno smo realizirali projekte BEEP i AF BEEP, u okviru kojih je završena implementacija mjera energijske učinkovitosti na 88 javnih objekata, u čiju obnovu je uloženo oko 46 milijuna KM. Očekivane uštede na godišnjoj razini iznose preko 34.000 MWh, a smanjenje emisije CO2 preko 12.000 tona CO2 godišnje. Poboljšan je komfor za oko 563.000 korisnika i kreirano oko 2.300 zelenih radnih mjesta. Nakon što su postignuti ovi značajni rezultati, nastavljamo i dalje, ali kroz Revolving fond za energijsku učinkovitost Federacije Bosne i Hercegovine za javne objekte.  Ovo su prva dva objekta čija će se obnova financirati zahvaljujući ovom fondu. –  istaknuo je Željko Nedić, ministar Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

 

Radove na zgradi Vlade Federacije BiH u Mostaru će izvoditi konzorcij „GRADNJA d.o.o. Mostar i IZGRADNJA TOJAGA  Export-Import d.o.o. Mostar“, dok će na zgradi Zavoda za poljoprivredu FBiH u Sarajevu izvođač biti konzorcij: „UNIGRADNJA d.o.o. Sarajevo i INTERKLIMA d.o.o. Sarajevo“.

Na objektu u Mostaru predviđena je termoizolacija fasadnih zidova i rekonstrukcija ravnog krova, zamjena postojeće bravarije, djelomična zamjena rasvjetnih tijela i unaprjeđenje termotehničkog sustava sa ugradnjom dizalice topline. Vrijednost investicije sa PDV-om iznosi 1.075.698,00 KM.

Za zgradu Zavoda za poljoprivredu FBiH u Sarajevu izdvojena su sredstva u iznosu od 793.017,27 KM, koja će biti utrošena na toplinsku izolaciju fasade, zamjenu prozora i vrata, ugradnju termostatskih ventila, unaprjeđenje termotehničkog sustava, zamjenu postojećih kotlova i djelomičnu zamjenu rasvjetnih tijela.

Do sada je u sklopu projekata BEEP i AF BEEP u Hercegovačko-neretvanskoj županiji obnovljeno 25 objekata javne namjene, u koje je uloženo ukupno 13 milijuna konvertibilnih maraka (13.587.144,04KM), dok je na području Sarajevske županije obnovljeno 19 objekata javne namjene u koje je investirano gotovo 12 miliona konvertibilnih maraka (11.955.881,31 KM).