19 C
Sarajevo
Četvrtak, 25 Jula, 2024

TRAVNIK: Grad unikatnih satova

Pored mnogih drugih znamenitosti Travnik je poznat...

Evropska unija podržava upostavljanje Help deska Udruženja poslodavaca u FBiH za upravljanje zaštitom na radu

PrivredaEvropska unija podržava upostavljanje Help deska Udruženja poslodavaca u FBiH za upravljanje zaštitom na radu

Početkom primjene novog Zakona o zaštiti na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine, kompanije se bore sa nizom novih odgovornosti i značajno povećanim troškovima povezanim s implementacijom novih propisa.

Osim komplicirane nove regulative koju većina kompanija teško razumije i u čijoj provedbi ima niz izazova, novi zakon uvodi obvezu poslodavca da provodi procjenu rizika na radnom mjestu. Prema novom Zakonu, procjenu rizika mogu provoditi samo ovlaštene organizacije koje je akreditiralo Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH.

Međutim, nedugo nakon početka primjene novog Zakona, Udruženju poslodavaca u FBiH (UP FBiH) obratio se veliki broj kompanija koje su prijavile slučajeve zloupotrebe od strane navedenih ovlaštenih organizacija. Sa jedne strane, troškovi procjene rizika su vrlo visoki i postavljeni na netransparentan način, što značajno povećava troškove poslovanja, koje mali poduzetnici ne mogu podnijeti. Sa druge strane, potražnju za takvim uslugama ne može zadovoljiti postojeća mreža akreditiranih pružatelja usluga, koja je vrlo ograničena i nerazvijena. Stoga se poduzeća izlažu riziku da budu kažnjena od strane inspekcija, jer procjena rizika nije provedena u roku određenim zakonom, jednostavno zato što su takve usluge vrlo tražene i stoga nisu dostupne svim kompanijama.

U cilju rješenja pomenute situacije, UPFBiH je uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada pokrenulo Projekat uspostave help deska za upravljanje zaštitom na radu, kako bi se procjenile glavne potrebe i izazovi sa kojima se preduzeća susreću u provedbi novog zakona. Nalazi procjene će se koristiti od strane Udruženja za podnošenje inicijative za izmjene i dopune novog Zakona o zaštiti na radu FBiH u smislu njegovog poboljšanja, ali i za definiranje glavnih područja obuke i savjetovanja za preduzeća u vezi sa provedbom propisa o zaštiti na radu.

– Primjena novog Zakona o zaštiti na radu FBiH donijela je brojne izazove i nedoumice za poslodavce u FBiH. Uz finansijsku podršku Evropske unije, ali i stručnu podršku naših dugogodišnjih partnera – Međunarodne organizacije rada, kreirali smo Projekat kojim želimo pomoći u rješavanju problema sa kojima se poslodavci susreću prilikom primjene odredbi novog Zakona. Pozivamo preduzeća u FBiH da uzmu učešće u anketi koju organiziramo u prvoj fazi Projekta.  Na osnovu prikupljenih odgovora ćemo biti u prilici da kreiramo prijedloge rješenja u cilju poboljšanja mjera zaštite na radu. Poslodavcima je sigurnost na radu vrhunski prioritet, a kroz dobra, kvalitetna i provodljiva zakonska rješenja ćemo osigurati provedbu ovog Zakona, a sve u interesu zaposlenika, poslodavaca i društva u cjelini. –  kaže Mario Nenadić, direktor UP FBiH.

Naglašava da će u okviru Projekta, biti razvijen sveobuhvatni trening koji će biti integriran u help desk koji će kompanije na početku koristiti za pristup obuci. U narednom periodu ovaj help desk će biti platforma na kojoj će se nalaziti korisne informacijea, alati i smjernice o tome kako bolje uskladiti poslovanje sa standardima zaštite na radu.

Projekat se provodi u sklopu projekta “EU4 Business Recovery” koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a provode ga GIZ, MOR i UNDP. “EU4BusinessRecovery” podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19.  Za više informacija posjetite www.eu4business.ba .