15.5 C
Sarajevo
Četvrtak, 25 Jula, 2024

TRAVNIK: Grad unikatnih satova

Pored mnogih drugih znamenitosti Travnik je poznat...

UPFBiH poziva poslodavce da popunjavanjem ankete doprinesu unapređenju zakonske regulative u oblasti zaštite na radu u FBiH

PrivredaUPFBiH poziva poslodavce da popunjavanjem ankete doprinesu unapređenju zakonske regulative u oblasti zaštite na radu u FBiH

U okviru realizacije projekta “Uspostava help deska za upravljanje zaštitom na radu”, kojeg realizira Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada, UPFBiH provodi anketu Ispitivanje zadovoljstva poslodavaca primjenom novog Zakona o zaštiti na radu i potreba poslodavaca u vezi sa upravljanjem zaštitom na radu.

 

Cilj provođenja ankete je definiranje glavnih izazova i potreba koje proizlaze iz provedbe novog Zakona o zaštiti na radu FBiH i podzakonskih akata. Analiza ankete bit će dopunjena istraživanjem koje će pružiti pregled trenutnog stanja u pogledu zaštite na radu, uključujući najnovija dostignuća, usklađenost sa međunarodnim i EU standardima, kao i nedostatke nove zakonske regulative. U isto vrijeme, anketa će se baviti glavnom vrstom podrške kroz obuku i savjetovanje koja je potrebna kompanijama, kako bi uskladili svoje poslovanje sa novim zakonom. Rezultati ankete će poslužiti kao osnova za prilagođavanje usluga obuke i savjetovanja od strane UPFBiH.

-Anketom želimo dobiti direktne odgovore od strane poslodavaca, koje novi Zakon o zaštiti na radu FBiH obavezuje na primjenu njegovih odredbi, o izazovima i problemima sa kojima se susreću u realizaciji Zakonom predviđenih rješenja. Rezultati Ankete će nam poslužiti kao osnova da kreiramo prijedloge rješenja u cilju poboljšanja mjera zaštite na radu, ali i da utvrdimo koje su to oblasti i sektori u kojima je poslodavcima neophodna stručna obuka i dodatno savjetovanje. Poslodavcima je sigurnost na radu vrhunski prioritet, a kroz dobra, kvalitetna i provodljiva zakonska rješenja ćemo osigurati provedbu ovog Zakona, a sve u interesu zaposlenika, poslodavaca i društva u cjelini. Koristim priliku da još jednom pozovem poslodavce da popune anketu i tako doprinesu unapređenju zakonske regulative u oblasti zaštite na radu u FBiH. – kaže Mario Nenadić, direktor UPFBiH.

Anketu možete preuzeti i popuniti na slijedećem linku.

U okviru projekta “Uspostava help deska za upravljanje zaštitom na radu” će, također, biti razvijen sveobuhvatni trening koji će biti integriran u help desk koji će kompanije na početku koristiti za pristup obuci. U narednom periodu ovaj help desk će biti platforma na kojoj će se nalaziti korisne informacije, alati i smjernice o tome kako što bolje uskladiti poslovanje sa standardima zaštite na radu.

Projekat se provodi u sklopu projekta “EU4Business Recovery” koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a provode ga GIZ, MOR i UNDP. EU4BusinessRecovery podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19. Za više informacija posjetite www.eu4business.ba .