19 C
Sarajevo
Četvrtak, 25 Jula, 2024

TRAVNIK: Grad unikatnih satova

Pored mnogih drugih znamenitosti Travnik je poznat...

Afirmacija modernog plesa u osnovnim školama

KultArtAfirmacija modernog plesa u osnovnim školama

Udruženje za afirmaciju baletne umjetnosti i savremenog plesa “Živimo balet” uz finansijsku podršku Općine Centar organizirao je program “Afirmacija modernog plesa u osnovnim školama”.

Program je namijenjen polaznicima uzrasta mladih, sa prebivalištem na području Općine Centar, koji pohađaju osnovne škole i to: ”Musa Ćazim Ćatić”, ”Safvet-beg Bašagić” i “Hasan Kikić.”

Iz Udruženja za afirmaciju baletne umjetnosti i savremenog plesa “Živimo balet” ističu veliku zahvalnost

Općini Centar i općinskom načelniku Srđanu Mandiću, što pomažu u afirmaciji baletne umjetnosti i modernog plesa.

– Zahvalnost dugujemo i direktorima sve tri škole što su u skladu sa školskim i van nastanvnim obavezama, izašli u susret mladima i obezjedili prostor za vježbanje. Projekat Afirmacija modernog plesa je trajao 3 mjeseca, a sa mladima su se družila tri izvrsna plesna edukatora: Daniela Knežević, Ivan Salonsky i Zulejha Kečo – saopćili su iz Udruženja.

Organizatoroca i koordinatorica projekta je Nataša Hajdarević.

Zainteresovanost mladih osnovaca je na veoma visokom nivou, I iz Udruženja pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju završnom plesnom performansu koji će biti održan u Centru za kulturu i mlade u Jelićevoj 26. 12. 2023. godine u 19:30 sati . Ulaz je slobodan.